Tips 1

I början av mötet kan ni leta reda på information ur färdigt material. Vilka är de största riskfaktorerna för en eldsvåda beroende på hur spejarscouten bor? Hur borde man handla vid en eldsvåda i just den typens hus eller på kårlokalen?