Tips 1

Räddningslag § 3: ” Det lokala räddningsväsendet ska sörja för upplysning och rådgivning inom räddningsväsendet samt vara sakkunnig i frågor som gäller räddningsväsendet.” Genom att ta kontakt med kommunens räddningsverk eller FBK får ni reda på vad för hjälp de kan erbjuda. Räddningsverken har en väldigt positiv inställning till upplysning.