Tips 1

Det är också bra om aktiviteten Första hjälpen gjorts före denna. Annars kan aktiviteten bli för svår.