Tips 1

Repetera med patrullen vad man menar med hållbar konsumtion och en produkts livscykel.