Tips 1

Du kan gå igenom följande frågor med patrullen: Hade det varit möjligt att röra sig mindre utan att minska på livskvaliteten? Hade det varit möjligt att göra resorna på ett sätt som producerat mindre växthusgaser? Vilka faktorer påverkar valet av fortskaffningsmedel (långt avstånd, glest utbyggd infrastruktur, brådska, lättja och så vidare)? På vilka sätt kunde man på individ- och samhällsnivå påverka att det skulle vara lättare att välja ett mer miljövänligt alternativ? Hur fungerar kollektivtrafiken på hemorten?