Tips 1

Ta på förhand reda på koordinaterna för olika platser som ni sedan kan söka tillsammans med patrullen. Du kan också gömma en skatt på något ställe och definiera dess koordinater. Exempelvis en godispåse är en fungerande skatt.