Tips 1

Utred om det finns möjlighet att prova på att spela på orgeln eller höra någon spela på den. På aktivitetens första nivå är idén uttryckligen att bekanta sig med kyrkan som byggnad.