Tips 1

Det går att bekanta sig med församlingens verksamhet på förhand via internet och församlingens webbsidor. Prästen eller gästen kan bjudas in till kårlokalen för att berätta om sitt jobb eller så besöker patrullen församlingen.