Tips 1

Patrullmedlemmarna observerar sitt eget liv i en veckas tid, till exempel med hjälp av en dagbok där de noterar i alla fall mängden sömn och motion per dag samt sina matvanor.