Tips 1

Välj i god tid ut ett passande städnings-, baknings- eller snickeriprojekt och se till att ni har tillgång till allt nödvändigt material. Ifall spejarscouterna utför arbetet hemma lönar det sig att gemensamt göra upp en lista över det arbete som ska utföras. Uppmuntra patrullmedlemmarna att välja och lära sig sådant hushållsarbete som de inte tidigare utfört. Försök få flickorna att pröva på traditionellt ”manliga” arbeten och tvärtom.