Tips 1

Jamboree On The Air (JOTA) är ett sedan år 1958 arrangerat evenemang, under vilket scouter runt hela världen tar kontakt med varandra genom amatörradioutrustning. Jamboree On The Internet (JOTI) är ett evenemang, under vilket världens scouter samlas vid sina datorer för att diskutera med varandra. WOSM:s officiella JOTI-diskussionsforum är IRC-nätet på ScoutLink. JOTA och JOTI ordnas årligen det tredje veckoslutet i september.