Tips 1

Patrullen besöker i mån av möjlighet en välgörenhetsorganisation på hemorten. Till välgörenhetsorganisationer räknas exempelvis hittedjurshem, Frälsningsarmén eller en brödkö. Patrullen reflekterar över på vilka olika sätt man kan göra välgörande verksamhet och diskuterar tankar som besöket väckt.