Tips 1

Red ut var det finns lokala gömmor eller förbered er på att gömma en egen skatt. Spejarscouterna får ändå göra det egentliga arbetet själv. På Internet finns en geocache-sida med alla gömmor i Finland. Alternativt kan ni rita en karta utgående från terrängen. Det här kan förverkligas så, att spejarscouten har som uppgift att gömma en skatt i terrängen och rita en karta, med vilken en annan spejarscout söker skatten.