Tips 1

Patrullen leker lekar, i vilka man försöker klara sig utan händer, ben
eller något sinne. Dessutom bekantar sig patrullen med någon
handikappsidrottsgren, så som rullstolsbowling, sittande volleyboll
eller handboll för blinda. Man kan väl välja någon bekant lek, men leka den utan ett visst sinne i användning. Hur fungerar tafatt då man är blind eller om man inte får tala? Sittande volleyboll kräver inte mycket utrymme.