Tips 1

Det är skäl att diskutera ämnet innan insamlingen. Varför samlar man in pengar? Vems insamling vill patrullen delta i? Hurudana insamlingar arrangerar kyrkan? Vart går pengarna, och varför samlar kyrkan in dem över huvudtaget? Vad kan man själv göra ifall man inte har möjlighet att delta i en insamling eller genom att skänka pengar?