Tips 1

Efter servicejippot diskuterar patrullen utförandet och den då rådande atmosfären. Hurudan feedback fick patrullen? Hur kändes uppgiften för de enskilda patrullmedlemmarna? Hurudana uppgifter kan patrullen i framtiden utföra för att befrämja kårens verksamhet?