Tips 1

Patrullen kan till exempel planera och genomföra ett besök till ett åldringshem, städning av dikesrenar eller vad för helst annat projekt som patrullmedlemmarna upplever som intressant och aktuellt.