Tips 1

Exempel: – Matt 28:19, 1 ordet, Matt 16:6, 3 ordet och Matt 8:23, 4 ordet: ”Gå till båten.” – Matt 11:29, 1 ordet, Matt 5:39, 17 ordet och Ps 139:24, 6 ordet: ”Ta högra vägen.” – Mark 15:4, 25 och 26 och Jer 31:21, 2 ordet: ”Leta efter vägmärken.” – Dom 14:1, 8 ordet, Ef 2:18, 4 ordet, Ords 7:19, 2 ordet, 3 Mos 6:12,
28 ordet och Upp 9:11, 2 ordet: ”Där kan man bränna sig.” Mos 13:9, 16
ordet: ”vänster”, 1 Mos 13:9, 14 ordet: ”höger”, Heb 13:11 17 ordet:
”lägret”, 2 Mos 32:26, 5 ordet: ”porten”