Tips 1

Det rätta redskapet för olika slag av vässande och utrustningen som ska vässas ska kollas på förhand. Kom ihåg att beakta säkerheten!