Tips 1

Kopiera instruktionerna och klipp dem så att det på varje lapp finns en instruktion. Sätt lapparna i en hatt eller mössa. Det behövs en hälsning per deltagare. Varje deltagare tar i tur och ordning en lapp från mössan/hatten. – Hälsa på de andra deltagarna genom att krama dem och ge dem sammanlagt tre kindpussar i tur och ordning på båda kinderna.- Hälsa på de andra genom att krama dem och ge dem en kindpuss på båda kinderna.- Hälsa på de andra genom att krama dem och ge dem sammanlagt fyra kindpussar i tur och ordning på båda kinderna.- Hälsa på de andra genom att sätta händerna mot varandra och buga respektfullt.- Hälsa på de andra genom att gnugga näsorna mot varandra.- Hälsa på de andra genom en varm kram.- Hälsa på de andra genom att kraftigt skaka hand.- Hälsa på de andra genom ett lätt handslag. Stå ca 60 cm ifrån varandra.Det är meningen att den här leken ska vara rolig, stämningen avslappnad och leken passa åt grupper där scouterna inte känner varandra så bra ännu. Meningen är inte att förstärka olika stereotyper eller nationaliteter. Det här lönar det sig att betona till slut med en kort diskussion. På samma gång så kan man förbereda för nästa övning.Frågor: Från vilka olika länder kan de här olika sätten att hälsa komma ifrån? Hör den här övningen ihop med stereotypa begrepp? Hälsar till exempel alla tyskar med ett kraftigt handslag? Vilka hälsningar kändes behagliga och vilka obehagliga? Har de här olika sätten att hälsa på någon gång gjort att du hamnat i en förarglig situation? Har du någon gång när du varit utomlands råkat ut för att någon försökt hälsa på dig med en kram och kindpussar, men att du har ryggat tillbaka för att du inte kände till deras kultur? Deltagarna kan fråga av ledaren vilka länder de olika hälsningarna kommer ifrån. Be dem att gissa.Svarsalternativ:- Lätt handslag ca 60 cm ifrån varandra (England).- Kram och sammanlagt tre kindpussar (Nederländerna och Belgien)- Kram och en kindpuss på båda kinderna (Portugal och Spanien)- Kram och sammanlagt fyra kindpussar (Frankrike)- Händerna mot varandra och bugning (Japan)- Gnugga näsorna mot varandra (Inuiter)- Varm kram (Ryssland och Palestina)- Kraftigt handslag (Tyskland)Källa: www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/