Tips 1

Be en av scouterna att börja. Be honom att tänka på två personliga karaktärsdrag som han sedan framför så här: ”På min vänstra sida finns en pojke och på min högra sida finns två systrar”.. Be någon annan som delar ett karaktärsdrag att sätta det första endera på vänstra eller högra sidan (enligt de gemensamma dragen), och sedan sätta en egen egenskap på den lediga sidan. Exempelvis: ”På min högra sida finns en pojke och på min vänstra sida finns bruna ögon.”. Be alla gruppens medlemmar att berätta i tur och ordning så att alla till slut har haft något gemensamt med någon annan.. Om ingen annan har en egenskap som man berättat och dominot inte kan fortsätta, be personen att berätta en annan egenskap. – Pausen hjälper spejarscouterna att bekanta sig med varandra.  – Meningen är att få spejarscouterna att förstå att det finns olikheter hos alla kroppar men också saker som förenar dem. Till pausen behövs det en lista med många förslag om scouterna inte själva kommer på dem samt mycket utrymme.