Tips 1

Exempel på platser: – hemma – eget rum- i skolan- hos mormor- på internet- på läger- vid sommarstugan- vid ungdomsgårdenDiskutera tillsammans de tankar som övningen ger upphov till.Källa: Tunteella. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali tunteista ja niiden ilmaisemisesta.