Tips 1

Meningen med pausen är att få spejarscouten att känna igen sin rädsla. Ofta hjälper det redan att man vågar erkänna rädslan. I den här pausen handlar alla ensamma. Man behöver inte berätta om rädslan och hur man övervann den för de andra och lapparna förstörs så att inte någons rädsla avslöjas.