Tips 1

Intervjua en vuxen som inte röker: Varför har du inte börjat röka, eller om du någon gång rökt varför slutade du med det? Vilka fördelar har det att inte röka? Lider du av att andra röker? Hurdana råd skulle du vilja ge åt ungdomar?