Tips 1

Det är bra om övningen görs så att alla måste delta. Alla tar i tur och ordning bort en lapp och motiverar sitt val. Ibland kan det vara på sin plats att starta en diskussion om ämnet. Om patrullen är stor kan den delas i två delar och till slut kan man jämföra om grupperna kom till samma slutresultat.