Tips 1

Du kan använda exempelvis följande frågor för att väcka diskussion. Det lönar sig att först fundera på hur du själv skulle svara. Gjorde Oates rätt? Vad är det för nytta med självuppoffring? Är det rätt att kräva ett sådant uppoffrande? Skulle du sporra din patrull till att handla på samma sätt? Varför gav B-P ett sådant här råd till pojkscouterna? När är det bra och rätt att uppoffra sig?