Tips 1

Situationen: Du håller på att stiga på tåget då du ska resa från Lissabon till Moskva. Resan tar en vecka och du måste dela din kupé med tre andra resenärer. Vilka av följande alternativ väljer du? . En serbisk soldat från Bosnien
. En överviktig schweizisk börsmäklare.
. En italiensk dj med fickorna fulla med pengar.
. En afrikansk kvinna som säljer läderkläder
. En HIV-positiv ung konstnär
. En ungersk zigenare som just kommit ut ur fängelse
. En baskaktivist som ofta besöker Ryssland
. En tysk rappare som för ett väldigt alternativt liv
. En blind dragspelare från Australien
. En ukrainsk studerande som inte vill återvända hem
. En medelålders romsk kvinna som reser utan visum och har med sig ett 1 år gammalt barn
. En aggressiv, holländsk, militant feminist.
. En brottare från Belfast, som verkar vara på väg till en fotbollsmatch
. En polsk prostituerad som bor i Berlin
. En fransk jordbrukare som bara talar franska och har med sig en korg med kraftigt luktande ost.
. En kurdflykting som bor i Tyskland och är på väg tillbaka från Libyen. Observera att resenärsförteckningen är väldigt lång, vilket försvårar
det för grupperna att skapa en gemensam lista. Därför kan det behövas
mera tid. Om du vill kan du förkorta listan till 10-14 personer. Du kan
också bearbeta listan så att den bättre motsvarar de nationaliteter som
finns på er hemort och gruppens behov. Det är viktigt att en del av
resenärerna tillhör grupperingar som är bekanta för spejarscouterna men
också att ”osynliga” minoriteter tas med: homosexuella,
utvecklingsstörda, HIV-positiva och så vidare. Ofta går det så att
grupperna inte lyckas skapa en gemensam lista. Betona inte den delen för
mycket, eftersom det leder till falskt konsensus. Det är minst lika
intressant att undersöka orsakerna som hindrade uppnående av konsensus. Det är viktigt att allas tankar respekteras och att ingens personliga åsikter fördöms. Det är bättre att fundera på bakgrunden till valen än att ifrågasätta de personliga besluten. Övningen blir lätt en fördömningstävling. Var alltså försiktig och låt inte diskussionen utvecklas till en debatt om vem som är minst fördomsfull. Betona det faktum att alla har fördomar. Det är också viktigt att diskutera att beskrivningarna av resenärerna är väldigt korta och inte innehåller information om deras personlighet eller bakgrund. Reagerar man inte ändå på samma sätt på information från nyheter eller tidningar och då man möter någon för första gången?