Tips 1

Betona alltid då du börjar övningen att det är uppbyggliga, goda egenskaper som ni ska leta efter. Det kan vara svårare att hitta dem än negativa. Positiv feedback hjälper medlemmarna framåt och bygger på gruppandan.