Tips 1

Be deltagarna sitta i ring och ge ett papper åt var och en.. Be dem titta på en bild och skriva ned sitt första intryck av personen i nedre kanten av pappret.. Be dem sedan vika pappret så att det inte syns vad de skrivit och ge pappret åt nästa person.. Be deltagarna titta på följande bild och skriva ned sitt första intryck på pappret just ovanför vecket och sedan vika pappret på nytt så att man inte ser vad de skrivit och sedan ge pappret åt följande person.. Fortsätt tills pappren gått runt ett helt varv och alla sett varje ark.. Öppna nu pappren och jämföra era intryck. Diskutera vad som hände och vad ni lärde er som grupp. Vilka överraskningar fanns? Beskriv och berätta för varandra när ni haft helt fel första intryck av någon. Vad fick det för följder? Vad avslöjar den här leken för oss? Välj ur tidningar bilder på människor som har intressanta, annorlunda eller uppseendeväckande ansikten. Klipp ut ansiktena och limma dem övre kanten av pappren så att det finns mycket plats under dem. Det behövs ett papper per deltagare. Se innan ni börjar till att alla förstått instruktionerna. Det kan vara bra att visa var deltagarna ska skriva och hur pappret ska vikas. Låt pappren cirkulera ganska snabbt låt inte deltagarna fundera för länge. Du vill ju ha deras första intryck. Undvik att välja bilder på kända människor. Försök få med ett så brett urval människor som möjligt, olika åldersgrupper, kulturer, etniska grupper och människor som har begåvningar, skador eller dylikt. Var beredd på att möte kraftiga åsikter om inställningarna. Beroende på gruppens storlek kan inte kommentarerna alltid vara anonyma. Låt inte deltagarna bedöma de andras åsikter utan koncentrera diskussionen på de verkliga kommentarerna.