Tips 1

Efteråt kan de som inte deltog i övningen berätta om sina iakttagelser. I
hurdana situationer förstod försäljaren lättare kunden? Vad gjorde
kunden då? Variation: Försök förklara något annat för en som inte talar samma språk, exempelvis ”Idag är det min födelsedag och jag fyller 15 år.”