Tips 1

Diskutera efteråt: Bildade kedjeberättelsen en berättelse med en handling? Vad påverkade berättelsens gång? Bildades det brytningspunkter där handlingen helt förändrades? Om ni vill analysera övningen djupare kan ni fundera på hurdana meningar som gav de bästa förklaringarna. Hittade ni bara snabbt på förklaringar eller försökte någon verkligen sätta sig in i berättelsen?