Tips 1

Patrulledaren börjar med att säga en sak som han tror att han tycker annorlunda om än de andra. Om någon tycker lika kommer han och ställer sig bredvid patrulledaren. Bara en kommer åt gången. Följande person berättar om en annan annorlunda åsikt och någon annan ställer sig bredvid honom. Fortsätt så tills alla står i en ring.