Tips 1

Det lönar sig att välja en berättelse som är lättförståelig.