Tips 1

Man får:
– meta och pilka
– åka båt, simma och tvätta sig i vattendrag samt röra sig på isen.
Man får inte:
– störa eller orsaka olägenheter åt någon annan
– störa eller förstöra fågelbon och -ungar
– skräpa ner i naturen
–  fiska och jaga utan tillstånd.