Tips 1

Flytvästs-katt och råtta: Alla klär på sig fl_x007f_ytvästarna. Om
fasttagaren får fast någon, måste den personen öppna fl_x007f_ytvästens
snabblås och stanna kvar på stället i väntan på räddning. Den som
räddar en fasttagen person gör det genom att knäppa _x007f_flytvästens
spänne på nytt. Då alla spännen är knäppta, får personen fortsätta
leken.