Tips 1

Akela tänder på ett papper med hjälp av solen och ett
förstoringsglas. På det här sättet får man värme, som elden behöver för
att tändas.