Tips 1

Exempel på äventyrsscoutdop: Ta de vargungar som ska
upp_x007f_yttas till äventyrsscouter åt sidan från de andra en stund
under kårens utfärd eller läger. Bind för deras ögon och led
dem längs en bana med olika små hinder och uppgifter.
Avsluta med att döpa vargungen till äventyrsscout. Dopet
kan också bestå av en utmanande uppgift som den blivande
äventyrsscoutpatrullen utför tillsammans. Efter dopet kan de nya
äventyrsscouterna få _x007f_ytta till äventyrsscouternas tält eller delta i
äventyrsscouternas program så att upp_x007f_yttningen konkretiseras.