Tips 1

Patrulledaren och äventyrsscouterna kan leta upp scoutdräktens presentation i färdighetsboken Ryggsäcken och därefter bekanta sig med märkena som hör till scoutdräkten genom att placera ut dem på en tom scoutskjorta t.ex. med hjälp av säkerhetsnålar. När de enligt deras eget tycke är färdiga, presenterar de scoutskjortan och märkenas betydelse åt de andra äventyrsscouterna. Efter övningen tävlar patrullerna sinsemellan med samma uppgift: man får poäng i snabbhet, rätt placering och korrekt förklaring.