Tips 1

Det är bra om reglerna inte är fler än fem så de är lätta att komma ihåg. Reglerna bör vara positiva och inte bara förbud: t.ex. ”vi är vänliga mot alla”.