Tips 1

Öva er att känna igen lätena på de mest allmänna fåglarna redan innan ni far på utfärd. Fågelläten finns på internet och i bibliotekets böcker om fågelläten. Kolla på internet exempelvis på sidan www.suomenluonto.fi ( på finska).