Tips 1

Det är bra att öva sig slå knoparna flera gånger, ca 10 minuter i gången. Öva flaggknopen vid flagghissningen då ni är på utflykter eller läger. Flera knopövningar hittar du intill beskrivningarna för sjömansknopen.