Tips 1

Håll ett talko där kårens utrustning ses över och där ni samtidigt vässer era egna och förrådets knivar. Visa först hur man använder slipsten och vad man ska göra med den. Be patrulledarna vässa knivarna med sin patrull, så att varje patrullmedlem får vässa sin egen kniv. Kontrollera att knivarna är vässat och ge feedback för arbetet äventyrsscouten utfört.