Tips 1

Berätta om olika nödsignaler. Till sjöss ber man om hjälp genom att använda internationella nödsignaler. Lär er dem i förväg på ett möte. Påminn om att man inte får använda nödsignaler på lek. Använd således enbart sådana metoder med vilka ni kan öva ostört utan att väcka uppmärksamhet, till exempel morse.