Tips 1

Det hör till scoutverksamheten att ta andra i beaktande och att hjälpa andra. Diskutera med din grupp om vad det betyder för dem att göra en tjänst åt någon och varför det är så viktigt att hjälpa andra. Fundera på vad ni dagligen kan göra för andra och uppmärksamma de små påverkningsmöjligheter vi alla har för att alla ska få det bra hemma, i skolan, i scouterna och på andra platser.Fyll i God gärningskortet och arrangera ett serviceryck där ni tjänar andra eller delta i insamlingar och talkoarbeten.