Tips 1

Aktiviteten kan förverkligas till exempel som en bana med kontroller. Paren ska förverkliga en uppgift på en av kontrollerna. Spejarscouten behöver inte själv planera kontrollen.