Tips 1

Informera kort om er kårs understödsförening och presentera dess verksamhetsmetoder. Delta i något evenemang som föreningen ordnar, informera äventyrsscouterna om detta. Ta reda på, t.ex. via internet, vad för slag av aktiviteter föreningen ordnar. Välj någon annan aktivitet än en scoutaktivitet och delta i den. Välj aktiviteten tillsammans med hela gruppen. Avsikten är att ni ska delta och bekanta er, inte att ordna programmet. För de kårer som tillhör en församling, ordnas det säkert många potentiella tillställningar. Välj en som passar er. Om möjligt, bekanta er med er församlings kyrka med hjälp av en guide. KFUKM kårerna kan bekanta sig med sin förenings övriga ungdomsverksamhet, antingen sportevenemang eller annan social ungdomsverksamhet.