Tips 1

Berätta för gruppen vad sjömärken har för uppgift och vilka sjömärken det finns. Öva er att känna igen sjömärken på kartan och i naturen. Gör upp olika banor med sjömärken och tävla med varandra.. Gör upp en bana för remmare genom att måla eller tejpa hushållspappersrullar eller tändstickor. Visa var norr är. Härefter kan man tävla på skoj med leksaksbåtar på banan.
. Gör upp en sjömärkesbana av tändstickor och tryck dem in i liggunderlaget så att de står upp. Tävla om vilket lag som kommer genom banan snabbare genom att blåsa på en pingisboll. Kör man på grund går turen över till följande. I patrulledarens handbok (2004) berättas om sjömärken: På trånga och grunda vatten skulle navigeringen vara verkligt besvärligt om man enbart skulle göra den med hjälp av sjökortet och kompassen. Sjömärken hjälper därför navigeraren på vägen. De viktigaste sjömärkena är remmarna, linjetavlorna, och fyrarna. Enligt gammal lag hängdes en person som hade ändrat eller skadat sjömärkena. Fastän lagen idag inte är lika sträng, anses förstörande av sjömärkena fortfarande som ett grovt brott. Det här är förståeligt med tanke på det som skulle kunna hända om t.ex. en oljetanker skulle gå på grund för att ett sjömärke fattas. Remmarna fungerar som trafikmärken till sjöss. De märker ut den säkra rutten till havs. Remmarens namn anger på vilken sida av den man ska ta sig fram. Kom ihåg att farledens riktning avgör på vilken sida om styrbords- och babordsmärkena man ska röra sig. Oftast är farledens riktning från havet mot land och då är babordsmärkena till vänster och styrbordsmärkena till höger. Navigering i mörker underlättas av ljussignaler och reflex.