Tips 1

Berätta för laget om kårens andra grupper och åldersfördelningen i dem. Äventyrsscouten har inte ännu en helhetsbild av scoutrörelsen eller kåren men det är viktigt att bekanta sig med scouter utanför den egna gruppen. Det trevligaste sättet att vidga äventyrsscoutgruppens kunskap om kårens olika verksamhetsområden är att bekanta sig med någon annan åldersgrupp i den egna kåren. Gör en gemensam utfärd, ordna en tävling eller ett lägerbål. Ifall den egna kåren är väldigt liten kan ni också bekanta er med systerkårer eller andra grupper som finns nära. Lär även känna kårchefen. Bjud in kårchefen att hålla en del av ett möte, kvällsprogrammet eller varför inte hela mötet. Kårchefen kan även presentera sig för gruppen i samband med något kårevenemang.