Tips 1

Bestäm i vilken ordning äventyrsscouterna presenterar sig och be dem förbereda en presentation på 5-15 minuter om t.ex. sitt fritidsintresse. Tanken är att alla har fria händer att göra sin grej. Diskutera tillsammans på förhand vad alla ska presentera. Ni kan även gå mer allmänt igenom hur man t.ex. kan presentera sitt fritidsintresse och vad som hör till en bra presentation. Om någon vill ta med sitt husdjur ska ni diskutera ifall man kan ta med ett djur. Påminn också om att det kan finnas allergiker i laget. Det är inte nödvändigtvis trevligt för husdjuret att tas till kårlokalen för att visas upp. Men om ni vill se husdjuret, och det inte finns allergiker i gruppen, försök hellre ordna så att ni besöker husdjursägaren eller presenterar djuret på foto. Uppmuntra äventyrsscouterna att uppträda och om det behövs kan du börja!