Tips 1

Aktiviteten kan förverkligas till exempel som en bana med kontroller. Spejarscouten förverkligar en uppgift på en av kontrollerna. Scouten behöver inte själv planera kontrollen.